(+40) 723 066 255
office@sistemepos.ro

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C. LUCA ELECTRONICS S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.


S.C. LUCA ELECTRONICS S.R.L. este operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.0023063.


Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

  • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
  • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
  • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțămantul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
  • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
  • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.


S.C. LUCA ELECTRONICS S.R.L. se angajează să folosească datele clienților exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (efectuarea de comenzi online), informări comerciale despre produsele comercializate în magazinul nostru online. Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terți și să respectăm confidențialitatea datelor. S.C. LUCA ELECTRONICS S.R.L. nu încurajează SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane, nu furnizăm adresa dumneavoastră către terți.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. LUCA ELECTRONICS S.R.L. are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană și în condiții de maximă securitate. Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră online.

Dreptul de a va modifica și șterge datele deținute de sistemepos.ro

sistemepos.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica/edita datele de contact înregistrate sau de a vă dezabona de la serviciul de newsletter. De asemenea aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând fără a motiva decizia aleasă.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm sa ne contactați la telefon: 0723066255, e-mail: office@sistemepos.ro.
De asemenea, pentru mai multe detalii şi informații sau pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.